Σιδηροστάλ

Μανδύες Υποστυλωμάτων

Προκατασκευασμένος μανδύας για χρήση σε υποστυλώματα, δοκούς και τοιχία.
Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας B500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3

image
image

image
image

espa-image