Σιδηροστάλ

Σιδηροστάλ"

Concrete Reinforcement Mesh

Prefabricated concrete reinforcing mesh for columns, beams and wals, using rebars of B500C quality.