Σιδηροστάλ

Σιδηροστάλ"

Wire

(ΕΛ) Χονδρόσυρμα, Σύρμα μαύρο, Σύρμα μαλακό, Καρφιά, Ατσαλόκαρφα

  • Black Soft wire No. 14 2.2mm 2kg
  • Black Soft wire No 7 1.3mm 2kg